Regulamin przedszkola

 • Przedszkole pracuje w godz. 6 30 – 17 30
 • Dzieci przyprowadzać należy do godz. 8 30
 • Dzieci należy przyprowadzać do sali przedszkolnej; odpowiedzialność nauczyciela rozpoczyna się z chwilą wejścia dziecka do sali.
 • Przedszkole realizuje podstawę programową
 • Rodzice dzieci 6-letnich zobowiązani są usprawiedliwić długoterminową nieobecność dziecka w przedszkolu.
 • Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców i osoby dorosłe upoważnione przez rodziców na piśmie.
 • Osoby odbierające dzieci z przedszkola nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu, narkotyków albo innych środków odurzających.
 • W sytuacji, gdy rodzice nie wywiązują się z w/w obowiązków i zagrożone jest bezpieczeństwo dziecka np. dziecko pozostaje w placówce po godz. 17 30 przedszkole powiadamia odpowiednie instytucje.
 • Rodzice zobowiązani są do stałego uaktualniania danych dotyczących adresów i telefonów (praca, dom).
 • Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania odpłatności za przedszkole. Wpłaty na konto powinny wpłynąć w nieprzekraczalnym terminie, do 20 dnia każdego miesiąca.
 • W przedszkolu nie ma możliwości podawania dzieciom leków (paraleków, witamin, syropów itp.).
 • Posiłki wydawane są w godzinach:
  • Śniadanie: 8 45 – 9 00
  • Obiad: 12 30 – 13 00
  • Podwieczorek: 14 45 – 15 00
 • Nie ma możliwości wydawania posiłków poza wymienionymi godzinami.
 • Przedszkole oprócz posiłków przewidzianych w codziennym jadłospisie umożliwia stosowanie diety eliminacyjnej

w przypadku stwierdzonej i udokumentowanej alergii pokarmowej.

 • Wyposażenie dzieci: kapcie na zmianę, komplet ubrań na zmianę, strój gimnastyczny, ręcznik, grzebień lub szczotka do włosów (wszystkie rzeczy osobiste powinny być podpisane imieniem dziecka i pierwszą literą nazwiska); chusteczki higieniczne i kubeczki jednorazowe zgodnie z potrzebami grupy,
 • Informacji dotyczących dzieci udziela personel pedagogiczny.
 • Zabronione jest samowolne umieszczanie na tablicy informacyjnej przedszkola ogłoszeń, reklam itp.

 

 

 

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. polityka prywatnosci

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close